Wekelijkse Parasha

Wekelijkse Parasha

De Tora is in 54 sidrot (enkelvoud sidra) verdeeld. Elke sidra is op haar beurt weer onderverdeeld in zeven parshiot (enkelvoud parasha). Een Sidra is dus een schriftgedeelte van de parasha.

Iedere wekelijkse Parasha heeft een eigen naam. Deze naam slaat op het betreffende Torahlezinggedeelte. Op elke Shabbat wordt een ander gedeelte van de Tora gelezen.

Ontstaan van de synagoge 

De synagoges zijn ontstaan in de Babylonische ballingschap. Dit is de periode van het einde van de eerste Tempel (ongeveer 600 v.d.g.j.).Na de vernietiging van de Tempel als het centrum van het Joods religieuse leven ontstond een vacuüm, die men door de introductie van de synagoge probeerde te verminderen. In dit oord van verzameling kwamen de Joodse mensen in Babylon samen om te bidden en Tora te lezen.

Zo legt de Talmoed het volgende uit over vers 16 van het boek Ezechiël 11:16.

‘Daarom spreek: dit zegt de Eeuwige God: ‘Al heb IK hen weggevoerd naar verre landen, al heb IK hen verspreid, toch ben IK voor hen als een kleine Tempel gebleven’.

Op basis van o.a. dit bijbelvers ontstond in de Rabbijnse literatuur de benaming ‘synagoge’ in Babylon en later algemeen “Mikdasj Me’at” (een miniatuurtempel).

Biema

In elke synagoge is een podium of ‘biema’ aanwezig.De Biema heeft in een synagoge altijd een centrale plek, omdat die vooral dient als een plaats waar de Tora voorgelezen wordt.Op deze manier worden de Tora en de geschriften al eeuwenlang wereldwijd gelezen. Op grond van o.a. de besora ha tova (goede boodschap) van Lucas 4:15-19, lezen we dat Yeshua werd opgeroepen in de synagoge, om naar voren te komen.Daar op de Biema heeft Yeshua een stuk uit de profeten voorgelezen.

In de synagoge te Nazaret (Hebr. נָצְרַת‎, Natzrat)

“En Hij leerde in hun synagogen en werd door allen geprezen. En hij kwam te Nazaret, waar Hij opgevoed was, en Hij ging volgens zijn gewoonte op de sjabbatdag naar de synagoge en stond op om voor te lezen. En Hem werd het boek van de profeet Jesaja ter hand gesteld en toen Hij het boek geopend had, vond Hij de plaats, waar geschreven is: De Geest van Adonaj is op Mij, daarom, dat Hij Mij gezalfd heeft, om aan armen de besora te brengen; en Hij heeft Mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen en aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid, om te verkondigen het aangename jaar van Adonaj.”

Als u ook Tora, Haftra en B’rit Ha-Chadasha wilt volgen, dan is het goed te beseffen dat u daarin ook Yeshua navolgt samen met miljoenen Joden en Messiaanse gelovigen uit de volken, die tegelijkertijd met u hetzelfde gedeelte lezen.

Toralezingen:

Klik Hier


Wekelijkse commentaar op de Parasha


Bereesjiet, בראשית (Genesis)

 1.  Parasha Bereesjiet
 2.  Parasha Bereesjiet 5778/2017
 3.  Parasha Noach
 4.  Parasha Noach 5778/2017
 5.  Parasha Lech Lecha
 6.  Parasha Lech Lecha 5778/2017
 7.  Parasha Wajera
 8.  Parasha Wajera 5778/2017
 9.  Parasha Chajee Sara
 10. Parasha Chajee Sara 5778/2017
 11. Parasha Toledot
 12. Parasha Toledot 5778/2017
 13. Parasha Wajetsee
 14. Parasha Wajetsee 5778/2017
 15. Parasha Wajishlach
 16. Parasjat Wajisjlach 5778/2017
 17. Parasha Wajeesjev
 18. Parasha Wajeesjev 5778/2017
 19. Parasha Mikeetz 
 20. Parashat Vajigasj
 21. Parashat Vajigasj 5778/2017
 22. Parasha Wajechi

Shemot, שמות (Exodus)

 1.  Parasha Shemot
 2.  Parasha Va’era 
 3.  Parasha Va’era 5778/2017
 4.  Parasha Bo
 5.  Parasha Bo 5778/2018
 6.  Parasha Beshalach
 7.  Parasha Beshalach 5778/2018
 8.  Parasha Jitro
 9.  Parasha Misjpatim
 10. Parasha Misjpatim 5778/2018
 11. Parasha Teroema
 12. Parasha Teroema 5778/2018
 13. Parasha Tetzavee
 14. Parasha Kie Tisa
 15. Parashot Wajakheel – Pekoedee
 16. Parashot Wajakeel en Pekoedee 5778/2018

Wa-jiqra, ויקרא (Leviticus)

 1.  Parasha Vajikra
 2.  Parasha Vajikra 5778/2018
 3.  Parasha Tzav
 4.  Parasha Sjemini
 5.  Parasha Tazria & Metsora
 6.  Parasha Achree Mot
 7.  Parashot Acharee Mot –  Kodosjiem
 8.  Parasha Kedoeshim
 9.  Parasha Emor
 10. Parasha Behar – Bechoekotai
 11. Parashot Behar en Bechoekotai 5778

Be-midbar, במדבר (Numeri)

 1.  Parasha Bemidbar
 2.  Parasha Bemidbar 5778/2018
 3.  Parasha Naso
 4.  Parasha Naso 5778/2018
 5.  Parasha Behalotecha
 6.  Parasha Sjelach Lecha
 7.  Parasha Sjelach lecha 5777/2017
 8.  Parasha Korach 5777/2017
 9.  Parasha Choekat
 10. Parasha Choekat 5777/2017
 11. Parasha Balak
 12. Parasha Balak 5777/2017
 13. Parasha Balak 5778/2018
 14. Parasha Pinchas
 15. Parasha Pinchas 5777/2017
 16. Parasha Matot
 17. Parasha Masee
 18. Parasha Matot-Masee 5777/2017
 19. Parasha Matot – Ma’asee 5778/2018

          Dewariem, דברים (Deuteronomium)

 1.  Parasha Dewarim
 2.  Parasha D’wariem 5777/2017
 3.  Parasha Ve’etchanan 5777/2017
 4.  Parasha Ekev
 5.  Parasha Ekev 5777/2017
 6.  Parasha Re’ee
 7.  Parasha Re’ee 5777/2017
 8.  Parasha Shoftim
 9.  Parasha Sjoftiem 5777/2017
 10. Parasha Kie Tetsee
 11. Parasha Ki Tavo
 12. Parashat Ki Tavo 5777/2017
 13. Parasha Nitsaviem
 14. Parasha Wajelech
 15. Parasha-ha’azinoe
 16. Parashot H’azienoe en v’zot habracha 5777/2017
 17. Parasha vezot haberacha 5778/2017