Pesach

Pesach duurt acht dagen en herinnert aan de uittocht van de joden uit Egypte en daarmee de bevrijding van de slavernij. De joden hadden zo weinig tijd om weg te komen, dat ze hun broden niet konden laten rijzen. Daarom eten we alle acht dagen van Pesach geen voedsel dat op de een of andere manier gerezen of gegist is. Geen brood dus, maar bijvoorbeeld ook geen bier. Het verbod houdt niet op bij eten: we mogen dit soort drank en voedsel zelfs niet in huis hebben. Vandaar de beroemde traditionele Pesach-schoonmaak, waarin het hele huis wordt ontdaan van chameets (gist).

De avond waarop Pesach ingaat lezen we het verhaal van de uittocht, uit de hagada, een speciaal boekje. Op tafel staat een speciale schotel waarop stukjes voedsel liggen die symbolisch zijn voor het Pesach-verhaal. De schotel heet een seiderschotel en de avond wordt sederavond genoemd. Acht dagen lang eten we de beroemde matzes. Over Pesach zou je een boek kunnen schrijven; wij besluiten hier met de opmerking dat het thema van Pesach, namelijk bevrijding, altijd actueel blijft.

“Hasjem zeide tot Mosjé en Aäron: Dit is de inzetting van het Pascha: geen enkele vreemdeling mag ervan eten. Iedere slaaf, die door iemand voor geld is gekocht, mag er eerst van eten, wanneer gij hem besneden hebt. Een bijwoner en een dagloner mogen er niet van eten.In één huis zal het gegeten worden; gij zult van het vlees niets uit het huis naar buiten brengen; geen been zult gij ervan breken. De gehele vergadering van Israël zal dit vieren. Maar wanneer een vreemdeling bij u vertoeft en Hasjem het Pascha wil vieren, dan zal ieder van het mannelijk geslacht, die bij hem behoort, besneden worden; eerst dan mag hij naderen om het te vieren; hij zal gelden als in het land geboren. Maar geen enkele onbesnedene mag ervan eten. Eénzelfde wet zal gelden voor de geboren Israëliet en voor de vreemdeling, die in uw midden vertoeft. Alle Israëlieten deden aldus; zoals Hasjem Mosjé en Aäron geboden had, zo deden zij. En op deze zelfde dag leidde Hasjem de Israëlieten uit het land Egypte, volgens hun legerscharen.” – Sjemot/Exodus 12:43-51

Studies Pesach


Pesach Blogs


In Remembrance of Me: The Seder of Moshiach

https://youtu.be/bpxIDE3gaFo


 

 

Chaq Sameach