Seforim haChaim

Boekenkast

Bijbelstudie

Welkom bij de boekenkast van ''Beit Nitzachon''. De naam van onze bibliotheek is ''seforim haChaim'' boeken van het leven. Het lezen van boeken (Seforim) is een dagelijkse bezigheid binnen het (Messiaans) Judaïsme. Inzicht en kennis van Elohim (G-d) en Zijn Torah geven vreugde in het leven.

Voor het lezen van de Torah wordt de volgende b'racha gelezen:
''Het is een Boom des levens voor degene die zich eraan vastklampen, en degene die het verhogen zijn gelukkig. Zijn paden zijn goed, en zijn wegen vol vrede. Breng ons terug naar U, Elohim, zodat we ons zullen omkeren, vernieuw ons als de dagen van ouds.''

Het vastklampen aan de woorden van Elohim zijn als een Boom des levens (Misjlee/Spreuken 3:18). Het vergaren van kennis schenkt ons inzicht en dit inzicht laat ons de juiste besluiten nemen: ''Luistert een wijze ernaar, dan vermeerdert hij het inzicht en iemand met inzicht zal er beleid door leren.(Misjlee/Spreuken 1:5)''

Binnen het (Messiaans) Judaïsme zijn er vele boeken die ons helpen dit inzicht te vergaren. Deze schakel van boeken is een inzicht van vele eeuwen studie van het woord. Gemeente ''Beit Nitzachon'' heeft voor u een selectie boeken samengesteld die u kunnen helpen meer inzicht te ontvangen, om herstel te vinden in de woorden van onze Mashiach Yeshua die zei: ''Denk niet dat ik ben gekomen om de Torah (onderwijzing) of de N'vaiem (Profeten) te ontbinden. Ik ben niet gekomen om te ontbinden maar om te vervullen. Ik zeg jullie met zekerheid dat tot hemel en aarde voorbijgaan, niet één jota of één tittel van de Torah zal voorbijgaan tot alles is gebeurd.(Mattay/Mattheus 5:17)''

Veel zegen bij uw onderzoek en bijbelstudie.

Boeken in het Engels/Hebreeuws