Shabbat

Shabbat

De Shabbat (Hebreeuws: שַׁבָּת), Shabbat vindt plaats vanaf vrijdagavond en duurt tot zaterdagavond. Volgens het eerste boek van de Tora rustte God op deze dag uit van Zijn schepping die Hij in de zes dagen daarvoor tot stand had gebracht.

“Verder zei haSjem tegen Mozes: U dan, spreek tot de Israëlieten en zeg: U moet zeker Mijn sabbatten in acht nemen, want dat is een teken tussen Mij en u, al uw generaties door, zodat men weet dat Ik haSjem ben, Die u heiligt. Ja, u moet de sabbat in acht nemen, want die is voor u heilig. Wie hem ontheiligt, moet zeker gedood worden, ja, ieder die op die dag werk verricht, die persoon moet uitgeroeid worden uit het midden van zijn volksgenoten. Zes dagen zal er werk verricht worden, maar op de zevende dag is het sabbat, een dag van volledige rust, heilig voor haSjem. Ieder die op de sabbatdag werk verricht, moet zeker gedood worden. Laat de Israëlieten dan de shabbat in acht nemen, door de shabbat te houden, al hun generaties door, als een eeuwig verbond. Hij zal tussen Mij en de Israëlieten voor eeuwig een teken zijn, want haSjem heeft in zes dagen de hemel en de aarde gemaakt, en op de zevende dag heeft Hij gerust en Zich verkwikt.” – Sjemot 31:12-17

Een Midrasj vertelt over de cruciale rol van de Shabbat in ons menszijn: „De Shabbat sprak tot God: “Alles wat U geschapen heeft, heeft een partner. Maar ik heb geen partner!”. Toen sprak God tot de Shabbat: “jij zult mijn partner zijn“

Shabbat als tegenpool van loonslavernij staat centraal in de ordening van de Schepping. Op de Shabbat is rust en vrijheid, niet alleen voor de werknemer maar ook voor de werkgever die op Shabbat elkaars gelijken worden. Op de Shabbat komen wij tot onszelf en worden wij weer één met God en ons gezin.