Jom Shabbat

Jom ShabbatTorahstudies

Op jom Shabbat ga je naar een synagoge (Hebreeuws: Beit Knesset בית כנסת) dit is een  een gebeds- en gemeenschapshuis, waar religieuze bijeenkomsten plaatsvinden.

  • Synagoge is een Grieks woord, de vertaling van het Hebreeuwse woord beth ha-knèsset, ‘huis van samenkomst’.
  • Een tweede functie van de synagoge is beth ha-tefilla, ‘huis van gebed’.
  • De derde functie is die van een beth ha-midrasj, ‘leerhuis’.

Het interieur van onze synagoge herinnert ons aan de tempel in Jeruzalem. De
gebedsrichting onderstreept dit. En ook de naam van de kast, ‘Ark’, arón, of soms ook heiligdom, genoemd, roept de herinnering aan de tempel op. Voor de ark hangt een paróchet, dat herinnert aan de voorhangsels in de tempel. Terwijl boven de Ark het ner tamied, het eeuwig brandende licht hangt, dat herinnert aan de zevenarmige kandelaar in de tempel.

Joods Messiaanse liturgie voor jom Shabbat.


Mah Tavoe | Hoe goed je tenten Ja’akov
Sjema | Hoor Israël

  • Eerste voorberachaTweede voorberacha
  • Sjema Israël
  • Afsluitende beracha

Birchot Hasjachar | ochtend-berachot
Pesoekee dezimra | zingende zinnen
Amida | Hoofdgebed
Avinu Shebashamayim |Gebed van Adon Yeshua
Tora

  • Lezing Tora
  • Lezing Haftara
  • B’rit haChadasha

Drasha | predicatie

En rond het middaguur is de kidoesj van de ochtend en een Sabbatmaaltijd. De bracha van de kidoesj is; Baroech atta Adonai, Eloheenu Melech ha-Olam, boree prie hagafen.


Ma Tovoe