Rosj Hasjana

Rosj Hasjana

1 en 2 Tisjri. De eerste twee dagen van de joodse maand Tisjrie, de zevende maand van de joodse kalender, is het Rosj Hasjana, het Joods Nieuwjaar. Ook wel: ‘Hoofd van het Jaar’, Jom Teroe’a, de dag van het Bazuingeschal.

Dertig dagen lang, in de Hebreeuwse maand Eloel, bereiden Joodse mensen zich voor op de komende feestdagen. Iedere morgen denken zij in hun gebeden na over hun gedrag van het afgelopen jaar. Zij denken na over het kwaad dat zij hun vrienden of kennissen misschien hebben aangedaan. Zij vragen vergeving aan ieder die zij misschien hebben gekwetst en als zij wellicht onbewust iemand hebben gekwetst, vragen zij voor alle zekerheid vergeving aan ieder die zij kennen.

Zij sturen kaarten met goede wensen rond: Dat je opgeschreven mag staan voor een goed jaar.

Iedere ochtend van deze bijzondere maand horen zij het geschal van de sjofar, de ramshoorn. Dan worden zij eraanherinnerd dat het een bijzondere tijd is en dat een heilige periode op het punt staat aan te breken.


Ahavat Ammi’s prayers, blessings, and recap of 5778

Our greetings , prayers, and blessings for 5778 from the bottom of our hearts to you. You are Ahavat Ammi, and we want to take a moment to recap this year, and lift all of you in prayer for this new year. As long as I am leading Ahavat Ammi, I promise and commit to you to continue to fight the good fight for the name of our Messiah and Rabbi worldwide. Thank you for being such an important part of our ministry. שנה טובה


Tiklat Shofar – Gebed voor het blazen van de Shofar – Rosh haShana