Rosj Hasjana

Rosj Hasjana

Eloel is de 12e maand in de Joodse kalender. Net zoals vrijdag de voorbereidingsdag voor de sabbat is, is Eloel een voorbereidingsmaand voor het komende jaar – een tijd waarin we nadenken over hoe ver we zijn gekomen, waar we nu zijn en de richting die we moeten uitgaan.

Het wordt “de maand van tesjoeva (berouw)”, “de maand van genade” en “de maand van vergeving” genoemd. Onze wijzen leren dat “de koning in het veld is” tijdens Eloel. Het hele jaar door kan men tesjoeva maken, maar Eloel is een speciale tijd van genade. In Eloel komt de koning dichterbij om ons te helpen draaien. Dit zijn dagen van mededogen en gunst.

Rosj Chodesj Eloel Is Jom Risjon 1 september. Laten we in nederigheid en de verdienste van koning Messias dichter bij HaShem komen!

1 en 2 Tisjri. De eerste twee dagen van de joodse maand Tisjrie, de zevende maand van de joodse kalender, is het Rosj Hasjana, het Joods Nieuwjaar. Ook wel: ‘Hoofd van het Jaar’, Jom Teroe’a, de dag van het Bazuingeschal.

Dertig dagen lang, in de Hebreeuwse maand Eloel, bereiden Joodse mensen zich voor op de komende feestdagen. Iedere morgen denken zij in hun gebeden na over hun gedrag van het afgelopen jaar. Zij denken na over het kwaad dat zij hun vrienden of kennissen misschien hebben aangedaan. Zij vragen vergeving aan ieder die zij misschien hebben gekwetst en als zij wellicht onbewust iemand hebben gekwetst, vragen zij voor alle zekerheid vergeving aan ieder die zij kennen.

Zij sturen kaarten met goede wensen rond: Dat je opgeschreven mag staan voor een goed jaar.

Iedere ochtend van deze bijzondere maand horen zij het geschal van de sjofar, de ramshoorn. Dan worden zij eraanherinnerd dat het een bijzondere tijd is en dat een heilige periode op het punt staat aan te breken.

Rosj Hasjana: The hidden Yom Tov

Klik op de link: https://www.youtube.com/watch?v=gzapSuyZ2n8–

SOURCES— (1) Rosh Hashanah is the birthday of the universe – 1:06 (2) “Tehillim 81:4-5” – 1:50 (3) New Moon = concealed – 2:56 (4) “Vayikra 23:23-25” – 4:22 (5) Shofar is dead flesh – 5:00 (6) “Bamidbar 29:1” – 6:22 (7) Talmud Rosh Hashanah 16a, 34b – 7:08 (8) Rosh Hashanah is beginning of our trial – 8:45 (9) Creation of man – 9:46 (10) Rosh Hashanah is day of resurrection – 10:52 (11) No man knows day or hour – 11:40 (12) Make God our King – 13:05 (13) Man’s free choice – 15:03 (14) Place crown on God’s head – 17:17 (15) Tishrei means to pardon our iniquities – 19:32 (16) “Targum Onkelos on Devarim 16:9” – 20:07 (17) 10 uses of the Shofar – 21:45 (18) Ashes of Isaac – 27:52 (19) Shofar transports Jewish soul to Holy of Holies – 30:53 (20) Shofar, amniotic fluid, born again – 33:21 (21) BONUS – unique merit only available on Rosh Hashanah – 37:02


Tiklat Shofar – Gebed voor het blazen van de Shofar – Rosh haShana