De Talmud

De Talmud Bavli

De Babylonische Talmud is na de Hebreeuwse Bijbel het belangrijkste boek binnen het jodendom. Het hart van de Talmud is de Misjna-tekst, de zogenoemde mondelinge Tora, die volgens de traditie door God zelf aan Mozes is onderwezen en die in de rest van de Talmoed wordt besproken en becommentarieerd, onder andere door Rasji. De Talmud vormt zo de uitleg van de schriftelijke Tora en bevat discussies, voorschriften, anekdotes, legenden en interpretaties van tradities. De definitieve tekst van de Babylonische Talmud werd rond het jaar 500 afgesloten. Het is door de studie van deze tekst dat de joodse geest en het joodse leven werd gevormd.

De Talmud is onderdeel van de mondelinge Torah. De rabbijnse interpretaties van d’var Elohim (het woord van G-d) zijn gebundeld in een bundel van 6 ordes.U kunt via onze site kennis maken met iedere orde. Degene die al bekend is met de Talmud kan gebruik maken van de pdf bestanden.

De b’rit haChaddasha (het Nieuwe verbond) toont veel connectie met de exegese uit de Talmud. De woorden van Mashiach waren zeer joods georiënteerd. Door het lezen en bestuderen van de Talmud kan de b’rit haChaddasha in een nieuw licht gelezen worden.

Deze Talmud traktaten zijn in eenvoudig Engels geschreven.

Veel zegen en studieplezier toegewenst.


Talmud Bavli

Seder Zeraiem (eerste orde), Orde der zaden.

Seder Mo’ed (tweede orde), Orde der feesten.

Seder Nashim (derde orde), Orde omtrent vrouwen.

Seder Nezikim (vierde orde), Orde omtrent schade.

Seder Kodashim (vijfde orde), Orde over gewijde zaken.

Seder Toharot (zesde orde), Orde omtrent rituele reinheid