Feesten van haShem

De feestdagen van haShem

De feestdagen van haShem zijn geweldig leerzaam voor jong en oud. Daarin laat God zoveel zien van zichzelf en de bedoelingen met Israël en de volken.

De Feesten van haShem zijn niet alleen historische gebeurtenissen waren, maar ook profetisch zijn. Zij spreken met veel details over de eerste en de tweede komst van Mashiach. Bovendien geven de feesten ons een enorm inzicht in het leven dat God voor ons als gelovigen verlangt. En in het begrijpen van onze persoonlijke relatie met God.

Rav Sja’oel schreef in een brief aan de niet-Joodse gelovigen te Kolosse dat de feesten van haShem, de nieuwe maan en de Sjabbat dagen een schaduw van toekomstige dingen waren om ons over Masjiach te leren – Kolossenzen 2:16- 17

Mo’ed en Chag

Twee belangrijke Hebreeuwse woorden komen in Vajikra/Leviticus hoofdstuk 23 voor, en elk woord wordt in het Nederlands als feest vertaald. In vers 2 is het woord voor feest het Hebreeuwse woord mo’ed, zoals geschreven staat: “Spreek tot de kinderen Israëls, en zeg tot hen, betreffende de mo’ed van haShem ….” Het woord mo’ed betekent “een afspraak, een bepaalde tijd of jaargetijde, een cyclus of jaar, een vergadering, een vastgestelde tijd, een bepaalde tijd of het juiste uur. Door het begrijpen van de Hebreeuwse betekenis van het Nederlands woord feest, kunnen we zien dat God ons meedeelt dat Hij een “vastgestelde tijd of exacte tijd of een afgesproken tijdstip” beschikt waarop Hij een afspraak met de mensheid heeft om bepaalde gebeurtenissen in de verlossing te vervullen.

In vers 6 is een ander Hebreeuws woord als feest vertaald, zoals er geschreven staat: “En op de vijftiende dag van dezelfde maand is het chag van de ongezuurde broden ….” Het Hebreeuwse woord chag, dat een “feest” betekent, is afgeleid van het Hebreeuwse wortelwoord chagag, dat “bewegen in een cirkel, marcheren in een heilige processie, vieren, dansen, een plechtige feest of heiligedag houden” betekent. Daaruit kunnen we zien dat God de feesten als jaarlijks te vieren cycli gaf, zodat door ze te vieren, we God’s verlossende plan voor de wereld kunnen begrijpen, de rol die de Yeshua in die verlossing zou spelen, en onze persoonlijke relatie met God betreffende hoe we van een baby Bijbel-gelovige tot een volwassen Bijbel-gelovige groeien.


De feestdagen van haShem

Chaq Sameach