Simchat Tora

Simchat Tora

23 Tisjri. Simchat Tora is een vrolijke viering waarbij gedankt wordt voor de Tora. In de synagoge leest men eerst het laatste hoofdstuk van de Tora en daarna gaat men meteen verder met het eerste hoofdstuk. Dit geeft aan dat het lezen uit de Tora nooit stopt. Degene die het laatste hoofdstuk leest, wordt Bruidegom van de Tora (Chatan Tora) genoemd en degene die het eerste hoofdstuk leest, heet Bruidegom van het Begin, Chatan Bereesjiet.

Een ieder die zichzelf tot bescheidenheid en nederigheid dwingt, zijn fysiek wezen tot een licht maakt, is een onderscheiden geëerd persoon die G’D dient op het niveau van liefde.

Zo deed Koning David, die daarbij uitroept (gezien zijn hartstochtelijk dansen voor de Heilige Ark): “En ik zal mijzelf tot een licht maken vanuit een grotere hoogte, door mijzelf nederig te zien” –Samuel II 6:22

Het gebod voor een “toename van vreugde” is in essentie niet een afzonderlijk gebod, maar eerder een verhoging van het algemene gebod van vreugde op Soekot en Simchat Tora. Dus het expressieve gevoel van vreugde is afhankelijk bij een persoon door het niveau van hem of haar.

Tijdens de dienst worden ommegangen, hakafot, met de Tora-rollen gemaakt. Met de Tora op de arm gaat men dan al dansend door de synagoge. Ook kinderen doen hieraan mee. De allerkleinsten worden door hun vader op de schouders gedragen.

De negende en laatste dag van Soekot is het Simchat Tora (ook: Simhat Tora).


Nes Gadol Haya Po: A Message to Simchat Torah


De inwijding van de Sefer Tora