ANBI gegevens

ANBI gegevens Beit-Nitzachon

Publicatieplicht Stichtingen

Stichtingen zijn reeds verplicht een interne administratie te voeren en binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten op papier te stellen.

Achtergrond
In de nabije toekomst zullen stichtingen hun bezittingen en schulden, alsmede hun inkomsten en kosten openbaar moeten maken. Onder ‘staat van baten en lasten’ wordt bij meer commerciële rechtspersonen ook wel de ‘winst- en verliesrekening’ verstaan. De achtergrond bij de wetswijziging is onder andere de (Europese invloed op de ontwikkeling van de) bestrijding van de financiering van terrorisme via stichtingen. De invoering van een publicatieplicht voor stichtingen moet dit helpen voorkomen.

Standaardformulier publicatieplicht Kerkgenootschappen 2020

Jaarcijfers BN 2020

ANBI Beit Nitzachon

ANBI Keurmerk Beit Nitzachon

Anbilink-gemeente ‘beit Nitzachon’