Samenkomsten

Samenkomsten

Samenkomsten

Samenkomsten vinden plaats op elke Sjabbat (zaterdagochtend) om 10.30 uur.

De Sjabbat is voor ons een belangrijke dag. Het is de Rustdag. Sjabbat betekent ook: staken (niet werken). Sjabbat begint op vrijdag, even voor de zon ondergaat en duurt minstens 25 uur.

Sjemot / Exodus. 20: 8-11 “Zes dagen zal je arbeiden en al je werk doen; maar de zevende dag is een Sjabbatdag voor de Eeuwige, uw G’d houden. Jij zult niet arbeiden, noch uw zoon of uw dochter, noch uw dienaar, noch uw vee, noch een vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft G’d de hemel en aarde geschapen, de zee en al wat daar in is, maar Hij rustte op de zevende dag; daarom heeft G’d de Sjabbat tot een zegen gemaakt en hem wijding gegeven.”

Samenkomsten

De sjoel heeft tot functie een plaats van devotie te zijn, een plaats waar men rustig met zichzelf en het Opperwezen kan praten. Maar u zult merken dat er interactie is tussen de deelnemers aan de dienst en dat diverse sjoelbezoekers een actieve rol hebben in de dienst.

Onze samenkomst wordt geopend met het omdoen van de talliet (gebedskleed), dit geldt alleen voor de mannen, daarna volgen er een aantal traditionele gebeden vanuit de sidder zoals: Ma Tovoe, Adon Olam, Sjema Jisraëel en het Amieda, het “gebed dat staande gezegd wordt”. Hierna volgen een aantal lofliederen.

De Toradienst is een belangrijk onderdeel van onze totale samenkomst.

Een klein uur na het begin van de dienst wordt uit de Tora, de wetsrol met de vijf boeken van Mozes, ge- lezen. Daartoe wordt de Tora uit de Aron Hakodesj (heilige kast) gehaald en midden in de sjoel geplaatst. Daar is een verhoging (biema) en daarop staat een grote tafel waar de Torarol, opengerold, kan worden neergelegd om er uit voor te lezen. Iedere week wordt een opvolgend gedeelte gelezen, zodat in de loop van een jaar de hele Tora uitgelezen is en opnieuw begonnen wordt. De tekst staat in een apart boek, het Choemasj. Hierna wordt aan de hand van een korte derasja (toespraak) onderwijs gegeven.

Na de samenkomst bestaat de mogelijkheid om met elkaar door te praten onder het genot van een kopje koffie of thee.


U bent van harte welkom.

adres Beit-Nitzachon