De Omertelling

De Omertelling (of Sefirat Ha’omer, Hebreeuws: ספירת העומר) is de verbale telling gepaard gaand met het opzeggen van een zegening van de 49 dagen tussen Pesach en Sjawoe’ot (Wekenfeest) zoals is bepaald in Wajikra/Leviticus 23:15

“Dan zult u voor uzelf tellen van de dag na de Sjabbat, van de dag waarop u de Omer van de beweging brengt: zeven volle weken zullen het zijn; tot de dag na de zevende Sjabbat zult gij tellen, vijftig dagen”.

*verwijzend naar Pesach, daar ook jamiem toviem; feestdagen ‘Sjabbat’ genoemd worden
**een keer per week is het Sjabbat, dus zeven Sjabbatot zijn zeven weken.

De dagen worden plechtig geteld ter herdenking aan de Omer-ceremonie die werd gehouden in de Tempel van Jeruzalem. Een omer was een maat voor gerst, dat in de Omertijd elke dag als offer werd gebracht.

Tussen het Feest der Eerstelingen en Sjawoe’ot (Pinksteren) zit 50 dagen.

Bij het Feest der Eerstelingen werd de eerste schoof van het land gehaald, als begin van de voorjaarsoogst of vroege oogst. Met Sjavoe’ot wordt het laatste van de voorjaarsoogst binnengehaald.Daartussen liggen 50 dagen. Zoals de Eerstelingen een belofte van wat komt inhouden, zo is het tellen van de Omer een tijd van verwachting. Niet alleen voor de landbouw, als verwachting naar de vroege oogst, maar vooral een verwachting naar de dag van bevrijding.

Niets is gevaarlijker voor de mens dan spiritueel stil te staan. Het is om deze reden dat men 49 dagen van de omer moet tellen. Om ons voor te bereiden op de komende viering op Sjawoe’ot van Matan Tora, worden wij gevraagd een ladder met 49 sporten te besteigen, zodat wij iedere dag een andere dimensie aan onze ziel zullen toevoegen.

De Omertelling symboliseert de periode dat God de Joden bevrijdde uit Egypte, totdat zij de Tora ontvingen. Deze periode – tussen Pesach en Sjawoe’ot was oorspronkelijk de oogsttijd. Door het elke nacht tellen van de voorbije dag, wisten de landarbeiders buiten op de velden wanneer het Sjawoe’ot zou zijn.

Bij het tellen van de Omer, de 50 dagen, wordt Psalm 67 geciteerd, omdat het o.a. bestaat uit 7 verzen en 49 woorden.

“God zij ons genadig en zegene ons, Hij doe zijn aanschijn bij ons lichten; sela opdat men op aarde uw weg kenne,onder alle goi‘iem “volken” Jesjoea techa ‘uw redding’.” – Psalm 67:2-3


Studies OmerHow to count the Omer

Chaq Sameach