Wie zijn wij

      1 reactie op Wie zijn wij

Wie zijn wij
Sjofar beit nitachon

De Gemeente ‘Beit Nitzachon’ (Huis van Overwinning) is in de zomer van 2009 gesticht door een zestal mensen als huisgemeente in Culemborg. De gemeente is sindsdien uitgegroeid tot ongeveer 30 volwassenen en eveneens zoveel kinderen van klein tot groot.

Wij zijn een gemeente, met joodse grondslag, bestaande uit joodse en niet-joodse volgelingen van Yeshua haMashiach die hun leven willen inrichten overeenkomstig Tora, profeten en de overige geschriften en de haBrit haChadashah.

Visie
Wij willen God dienen zoals in Jesaja 56:7 staat beschreven namelijk:
“..Mijn tempel zal heten ‘Huis van Gebed voor alle volken’.”
Onze gemeente is naar aanleiding van dit Bijbelvers gesticht en wij beschouwen het stukje in de visie ‘voor alle volken’ dan ook heel letterlijk. Als gemeente staan wij open voor een ieder die de God van Israël wil dienen en meer van Hem wil leren

Missie                                                                                      

Met deze visie als uitgangspunt bouwen wij de gemeente op voor de jaren die voor ons liggen. We houden hierbij continue onze visie in het vizier en beschouwen deze steeds weer opnieuw, als uitgangspunt voor al onze werkzaamheden tot nu toe en voor de doelstellingen die nog voor ons liggen.
Onze missie is: wij streven ernaar om Yeshua binnen de gemeente uit te dragen, maar ook buiten de gemeente, zodat we een gezonde, stabiele open gemeenschap zijn die het vastgestelde missie niet uit het oog verliest.

  • Onderwijs “om Yeshua de Joodse Mashiach (messias) te herstellen van zijn heidense (griekse) invloed.”
  • Gebed “voor het herstel van het lichaam van Mashiach en verlossing van heel Israel.”
  • Hulpverlening “door middel van (bevrijdings) pastoraat en praktische hulp voor het volk Israel en de goijiem (volkeren).”

Samenkomsten
In de eerste plaats is de meest belangrijke reden om samen sjabbat te houden het eren en dienen van onze God. Onze samenkomst wordt geopend met het omdoen van de Talliet met Tsitsit, dit geldt alleen voor de mannen, daarna volgen er een aantal traditionele gebeden vanuit de sidoer zoals Ma Tovu, Adon Alom, Sh’ma Yisrael en Amida gevolgd door lofprijzing, waarna we aan de hand van de Parasha onderwijzen wat de Schriften ons willen leren die dag. De samenkomst wordt afgesloten met de Aäronitische zegen.

Bid voor Beit Nitzachon en de Messiaanse Joodse beweging.

1 gedachte over “Wie zijn wij

Geef een reactie