Sjoel

      Geen reacties op Sjoel

Samenkomsten

Samenkomsten

Samenkomsten vinden plaats op elke Sjabbat (zaterdagochtend) om 10.30 uur.

De Sjabbat is voor ons een belangrijke dag. Het is de Rustdag. Sjabbat betekent ook: staken (niet werken). Sjabbat begint op vrijdag, even voor de zon ondergaat en duurt minstens 24 uur.

Sjemot / Exodus. 20: 8-11 Zes dagen zal je arbeiden en al je werk doen; maar de zevende dag is een Sjabbatdag voor de Eeuwige, uw God houden. Jij zult niet arbeiden, noch uw zoon of uw dochter, noch uw dienaar, noch uw vee, noch een vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft God de hemel en aarde geschapen, de zee en al wat daar in is, maar Hij rustte op de zevende dag; daarom heeft God de Sjabbat tot een zegen gemaakt en hem wijding gegeven.

Samenkomsten

Onze samenkomst wordt geopend met het omdoen van de Talliet met Tsitsit, dit geldt alleen voor de mannen, daarna volgen er een aantal traditionele gebeden vanuit de sidoer zoals Ma Tovoe, Adon Alom, Sh’ma Jisrael en Amida gevolgd door lofprijzing, waarna we aan de hand van de Parasha onderwijzen wat de Schriften ons willen leren die dag. De samenkomst wordt afgesloten met de Aäronitische zegen.

Na de samenkomst bestaat de mogelijkheid om met elkaar door te praten onder het genot van een kopje koffie of thee.


U bent van harte welkom.

adres Beit-Nitzachon

Geef een reactie