Wie zijn wij

Wie zijn wij
Sjofar beit nitachon

De Gemeente ‘Beit Nitzachon’ (Huis van Overwinning) is in de zomer van 2009 gesticht door een zestal mensen als huisgemeente in Culemborg. De gemeente is sindsdien uitgegroeid tot ongeveer 30 volwassenen en eveneens zoveel kinderen van klein tot groot.

Wij zijn een gemeente, met joodse grondslag, bestaande uit joodse en niet-joodse volgelingen van Yeshua haMashiach die hun leven willen inrichten overeenkomstig Tora, profeten en de overige geschriften en de haBrit haChadashah.

Visie
Wij willen God dienen zoals in Jesaja 56:7 staat beschreven namelijk:
“..Mijn tempel zal heten ‘Huis van Gebed voor alle volken’.”

Onze gemeente is naar aanleiding van dit Bijbelvers gesticht. Als Kehila (gemeente) staan wij open voor een ieder die de G’d van Israël wil dienen en meer van Hem wil leren.

Missie                                                                                      

Met deze visie als uitgangspunt bouwen wij de gemeente op voor de jaren die voor ons liggen.

  • Onderwijs op Tora “om Yeshua de Joodse Mashiach (messias) te herstellen van zijn heidense (griekse) invloed.”
  • Gebed “voor het herstel van het lichaam van Mashiach en verlossing van heel Israel.”
  • Hulpverlening “door middel van (bevrijdings) pastoraat en praktische hulp voor het volk Israel en de goijiem (volkeren).”

Samenkomsten

De sjoel heeft tot functie een plaats van devotie te zijn, een plaats waar men rustig met zichzelf en het Opperwezen kan praten. Maar u zult merken dat er interactie is tussen de deelnemers aan de dienst en dat diverse sjoelbezoekers een actieve rol hebben in de dienst.

Onze samenkomst wordt geopend met het omdoen van de talliet (gebedskleed), dit geldt alleen voor de mannen, daarna volgen er een aantal traditionele gebeden vanuit de sidder zoals: Ma Tovoe, Adon Olam, Sjema Jisraëel en het Amieda, het “gebed dat staande gezegd wordt”.Hierna volgen een aantal lofliederen.

De Toradienst is een belangrijk onderdeel van onze totale samenkomst.

Een klein uur na het begin van de dienst wordt uit de Tora, de wetsrol met de vijf boeken van Mozes, ge- lezen. Daartoe wordt de Tora uit de Aron Hakodesj (heilige kast) gehaald en midden in de sjoel geplaatst. Daar is een verhoging (biema) en daarop staat een grote tafel waar de Torarol, opengerold, kan worden neergelegd om er uit voor te lezen. Iedere week wordt een opvolgend gedeelte gele- zen, zodat in de loop van een jaar de hele Tora uitgelezen is en opnieuw begonnen wordt. De tekst staat in een apart boek, het Choemasj. Hierna wordt aan de hand van een korte derasja (toespraak) onderwijs gegeven.

Bid voor Beit Nitzachon en de Messiaanse Joodse beweging.

Steun Beit Nitzachon

(Muziek van Sarah Liberman, Album: I Am before You)