Treasures of the Talmud Galerie

Welkom op de Treasures of the Talmud Galerie. Deze Galerie is een verlengstuk van wat u kunt vinden op onze Facebook “Treasures of the Talmud”. Geniet van deze wijsheden uit de Talmoed.

De Talmoed

Het woord Talmoed betekent studie. Daarmee is ook het karakter van dit grote werk (twintig delen in een moderne uitgave) aangegeven. Het is een verzameling van rabbijns onderwijs, van discussie over de Tora, die aanvankelijk mondeling is overgeleverd en uiteindelijk op schrift is gesteld. Vandaar dat de Talmoed ook wordt aangeduid als de mondelinge leer.

Meer dan commentaar
De Babylonische Talmoed bevat veel meer dan alleen commentaar op de Misjna (halacha – leefregels). Zo’n tweederde van de stof bestaat uit aggada. Daarmee worden ‘verhalende teksten’ bedoeld: uitleg van Bijbelverhalen, preken, poëzie zelfs. Bovendien vind je in de Talmoed volksverhalen, wijsheid, medische kennis van die tijd, kennis van de dieren- en de plantenwereld. In Israël werd de aggada apart verzameld in de Midrasj.

Ook de bestudering van de Talmoed levert weer nieuwe commentaren op. In een traditionele uitgave staat de Talmoedtekst midden op de pagina, en daaromheen staan diverse commentaren gegroepeerd, met een prominente plaats voor de onovertroffen uitleg van Rasjie (elfde eeuw).

In de Babylonische Talmoed (B.T. Talmoed Bawlie) Traktaat Sanhedrin 98b verwijst ons op de volgende tekst in het Bijbelboek: Jesha’jahoe/Jesaja 53:4.

Messias…Wat is zijn naam? De rabbijnen zeiden: zijn naam is ‘de melaatse geleerde,’ zoals er geschreven staat,toch heeft hij gedragen onze smarten: wij echter hielden hem voor een melaatse, van God geslagen en verdrukt – B.T. Talmoed Sanhedrin 98B


« van 3 »

 

 

Geef een reactie