Tefilla (Gebed)

Tefilla is een belangrijk onderdeel in het (Messiaans) Judaïsme.

De sidoer is een bundel met gebeden die ons daarbij helpt. De tradities m.b.t. gebed zijn eeuwen oud. Veel Joodse gebeden zijn ontstaan in de loop van de geschiedenis en ieder Joods gebed zegt daarom ook iets over de geschiedenis van het Jodendom en Israël.

De eerste talmidiem “leerlingen” van Yeshua waren Joods en verbonden met het Jodendom vanuit die tijd. In die dagen waren er veel Joden die geloofden in Yeshua dat Hij de beloofde Masjiach was. Hun invloed op de traditie’s rondom gebed en liturgie was daarom groot. 

Wat is gebed? “In de Joodse traditie is dat elk gebed voortkomt uit het gebrek van iets missen. Want als niks mist in je leven zul je niet niet bidden.” Seminar: Groeien in gebed – Rabbi Natan Greenberg.

Om te kunnen bidden heb je emoena “geloof” nodig: Rabbi Nachman van Breslov zegt de krachtigste uiting van persoonlijk gebed van een gelovige is: God waar bent U?

Kern van gebed is: Een persoonlijk verlangen die er moet zijn, om met God verbonden zijn. Dit is dagelijks strijd in het leven.

In de Hebreeuwse taal wordt er onderscheidt gemaakt tussen twee vormen van bidden: tefilla en bevakasja. Bevakasja betekent vragend bidden (letterlijk alstublieft), verzoeken, verlangen. Voor de mens die niet behoeftig is of geen gift verlangt van boven, is bevakasja overbodig.

Tefilla staat haaks op bevakasja: dit is het bidden waarmee de mens zich hecht aan en verbindt met God. Hij reikt zich omhoog naar God.

Elk mens, ook de mens die niet behoeftig is, heeft die verbinding met God nodig. Omdat de menselijke ziel fysiek huist in het lichaam en daarmee in de materiële wereld, kan zijn band met God verzwakken.Door tefilla kan hij die band vernieuwen en verstevigen.


Tefilla